Posts tagged with ‘Relihiyon sa Biblia’

1 Item

TOTOO BANG WALANG RELIGIOUS IMAGES SA BIBLE? By Daniel Nablo

by splendor1618

🔴WALANG RELIGIOUS IMAGES NA NAKASULAT SA BIBLE..✅ANG MGA JUDIO MAYROONG RELIHIYON.✝️Judith 12:0 Nanatiling Tapat si Judith sa Kanyang RELIHIYON..✝️1 Macabeo 2:40 Napag-usapan nila, “Kung hindi tayo magtatanggol sa ating sarili at sa ATING RELIHIYON gaya ng ginawa ng ating mga kababayan, mauubos tayo.”.✝️Mga Gawa 13:43 Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio […]