Posts tagged with ‘Saksi ni Jehovah’

110 of 24 items

SAKSI NI JEHOVAH: PAGKA-MAKABAYAN, WATAWAT AT PAMBANSANG AWIT By Splendor1618

by splendor1618

www.facebook.com/Psalm.83.18/ PAGKA-MAKABAYAN Sa Panahon ng pambansang krisis at internasyonal na tensiyon, umaasa ang mga tao sa kanilang gobyerno para sa kaligtasan at katiwasayan. Sa bahagi naman ng mga gobyerno, pinag-iibayo nila ang mga programa na dinisenyo upang pagkaisahin ang suporta ng taong-bayan. Habang lalong itinataguyod ng gayong mga programa ang pagkamakabayan, lalo namang nagiging masigla […]

SAKSI NI JEHOVAH: PAGBABAWAL MAKIPAGDIGMA AT MAGSUNDALO By Splendor1618

by splendor1618

  www.facebook.com/Psalm.83.18/ PAKIKI PAGDIGMA: pakikipagbaka sa kalaban na salungat sa ipinaglalaban ng bawat magkabilang panig. Nasasangkot dito ang pagpatay ng tao. Sa digmaan, ang katuwiran ng kalaban ay iniisip nilang sila ang tama, gayundin ang kalaban sa kabilang banda ay gayun din ang iniisip nito na siya ang tama… Ipinagtatanggol nila kapuwa ang kanilang mga […]

SAKSI NI JEHOVAH AT PAGBOTO SA PANAHON NG ELEKSIYON By Splendor1618

by splendor1618

www.facebook.com/Psalm.83.18/ PAGBOTO SA PANAHON NG ELEKSIYON Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na “maging masunurin sa mga pamahalaan at sa mga awtoridad bilang mga tagapamahala, na maging handa para sa bawat mabuting gawa, . . . maging makatuwiran.” Kaya kami bilang mamamayan ay sumusunod sa ating saligang batas ng ating pamahalaan na hindi nakakaapekto […]

MGA SAKSI NI JEHOVAH DUWAG AT INUTIL SA DIGMAAN AT AYAW TUMULONG SA KAPWA SA PAG-DONATE NG DUGO By Splendor1618

by splendor1618

www.facebook.com/Psalm.83.18/ SI KRISTO AY NAG-ALAY NG SARILING DUGO SA PAGTUBOS NG ATING KASALANAN DAHIL SIYA ANG HAING PANTUBOS (Mateo 20:28) (1 Timoteo 2:5,6) (Roma 5:6-8) (Juan 1:29) (1 Pedro 1:18,19). Malaki ang pagkakaiba nito ni kaunting kahalintulad man sa dugo na ibinuhos sa mga digmaan ng tao. BATAS NA MAY KINALAMAN SA DUGO Mariing iginiit […]

HINDI JEHOVAH ANG TUNAY NA PANGALAN NG DIYOS By Splendor1618

by splendor1618

www.facebook.com Milyon-milyon ang tumatawag sa Diyos gamit ang kaniyang mga titulo gaya ng Panginoon, ang Walang Hanggan, Allah, o basta Diyos. Pero may personal na pangalan ang Diyos. Dapat mo ba itong gamitin? Ano ang pangalan ng Diyos? ANG SINASABI NG ILAN Maraming nag-aangking Kristiyano ang naniniwalang Jesus ang pangalan ng Diyos. Sinasabi ng iba […]