Posts tagged with ‘SDA’

110 of 55 items

ANG SABBATH AYON SA AKLAT NG MGA SEVENTH DAY ADVENTIST By Sr. Mary John

by splendor1618

IS SATURDAY is the Lords Day? Sabi ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya ay Saturday daw. Para sa kaalaman ng lahat ang SABBATH po ay mula sa M. English na SABAT from O.French SABBAT from O. English SABAT from Latin word SABBATUM from greek SABBATON from Hebrew word na SHABBATH na nangangahulugang ‘REST DAY […]

KONTRA HULA HULA NG B.A.C. / SDA / JW’S / INCM / ADD/MCGI By Nablo Daniel

by splendor1618

Nablo Daniel KONTRA HULA HULA NG B.A.C. / SDA / JW’S / INCM / ADD/MCGI DANIEL 7: PANGITAIN TUNGKOL SA APAT NA KAHARIAN___ *7:9 pareho ang nilalaman at kahulugan ng sumusunod na detalyadong pangitain gaya ng pangitain tungkol sa estatuwa ni Nabucodonosor (kab.2). Ipinapakitang isinasagisag ng mga hayop ang apat na imperyong nakapangyari sa bansang […]

SAGOT SA MGA KATANUNGAN NG MGA SABADISTA By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel REPOST PARA PO SA MGA SABADISTA  ANG LUMUTANG NA MGA TANONG NG MGA SABADISTA SA POST NA ITO. . https://m.facebook.com/story.php… . QUESTION #1 Nagkatay ba at pumatay ng ipinagbabawal na hayup si Apostol Pedro? . . #MY_RESPONSE Eh di ba sabi nga niya: Gawa 910:14 “Hindi maaari, Panginoon; sapagka’t kailan ma’y hindi […]

Did God really prohibits to eat pork? By Jose Plaza

by Jose Plaza

SEVENTH DAY ADVENTIST:   “Do not eat PORK…” (Lev 11:1)   CATHOLIC:   “God already cleansed meats which were considered unclean..” (Act 11:9)   “Let not judge for the meat you eat..” (Col 2:16)   “Do you not understand that whatever goes into the man from the outside cannot defile him, (19) because it does […]

SABBATH, SATURDAY OR SUNDAY? By Juanito Aquino

by splendor1618

  Juanito Aquino SABBATH, SATURDAY, OR SUNDAY. Though almost all Christian Churches keep Sunday as the holy day and worship, there is one active group claiming to be Christian and yet following the Jewish custom of resting on Saturday. They are the seventh- day Adventists (SDA), locally known as Sabadistas. They claim that this is […]