Posts tagged with ‘Sunday Worship’

7 Items

SAMBANG PAGANO BA ANG PAGSISIMBA TUWING LINGGO? By Nablo Daniel

by splendor1618

  Nablo Daniel Ang sabi nang ating mga kapatid sa labas. … ♡Sambang pagano ang linggo ♡Sambang demonyo ang araw ng linggo ♡Sabado lang ang araw na pinabanal ng Diyos upang sumamba … #MYRESPONSE … Ang sabi ng bibliya lahat ng araw ay sa Diyos … Mga Gawa 2 [46]ARAW-ARAW, sila’y nagkakatipon sa Templo, masayang […]

SUNDAY OBSERVANCE OF THE LORD’S DAY by Prof. Ramon Gitamondoc

by splendor1618

  Christopher Caspe Cabañas We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church, in the Council of Laodicea (A.D. 364), transferred the solemnity from Saturday to Sunday.” — Peter Geiermann, C.S.S.R., The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, p. 50, 3rd edition, 1957… ito ang parating patutsada ng mga sabadista… ang sagot ng natin mga […]