Posts tagged with ‘Tatak sa Noo’

3 Items

ANG TANDA SA NOO NG MGA TUNAY NA ALAGAD NG DIOS

by splendor1618

Richard Manalo Reyes TANDA NG ANTI-CRISTOAno ang tanda sa noo at kanang kamay? Ano uring tanda ang tandang ito? Ayon na rin sa mga pari?”Ipag uutos mag quintal sa noo o canang camay sucat pagca quilalanan na sila nga, i, campong tunay nitong Anti-Cristong hunghang.” (Pasion Candaba,p.210) The Splendor of the Church Richard Manalo Reyes PALPAK […]